top of page

חזרה לפרקים

מלחמת "חרבות ברזל"

סיוע ותמיכה נפשית לקהילת האוניברסיטה בימי המלחמה

podcast

אלברטו מסציאני, מנהל המדור לשירות הפסיכולוגי בדיקאנט הסטודנטים


בימים קשים אלו, המדור לשירות הפסיכולוגי בדיקנאט להצלחת הסטודנטים והסטודנטיות באוניברסיטת תל אביב תיגבר את שירותי התמיכה הנפשית לקהילת האוניברסיטה והוסיף קו חם שנותן מענה לפניות הרבות שמתקבלות בימים אלו.

אלברטו מסציאני, מנהל המדור לשירות הפסיכולוגי בדיקאנט הסטודנטים, משוחח עם איריס לונדון-זולטי על הקו החם שהוקם שם לסיוע ותמיכה נפשית לקהילת האוניברסיטה בימי המלחמה, על הפניות שמגיעות, על הדרכים להתמודד עם החרדות והפחדים שמאפיינים את המצב הנפשי של כולנו בימים אלה ועל ההתמודדות שצפויה לנו ביום שאחרי המלחמה.

מוזמנים להאזין.

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page