top of page

מדברים משפטים

על הפרדה מגדרית והסכמה

podcast

ד"ר יופי תירוש, מומחית למשפט, מגדר ודיני איסור הפליה


הפרדה מגדרית באקדמיה, באוטובוסים, באירועי תרבות ובמקומות ציבורים בכלל, הפכה לתופעה שנויה במחלוקת ושכיחה יותר ויותר בחברה הישראלית. תומכי ההפרדה המגדרית רוצים לראות את התופעה גולשת מהמרחב הפרטי לציבורי, ומתנגדיה טוענים שהדבר מאיים על מקומן של נשים בחברה. איך המשפט מתייחס לכך? והאם העובדה שחלק מהנשים מסכימות ואולי אף רוצות לחיות בהפרדה, משפיעה על כך? בפרק זה נטע צ'חנובסקי ואורן עובדיה, תלמידי הפקולטה, משוחחים עם ד"ר יופי תירוש, מומחית למשפט, מגדר ודיני איסור הפליה מאוניברסיטת תל אביב. ד"ר תירוש היא ממובילות המאבק כנגד הפרדה מגדרית במרחב הציבורי. בפרק זה היא מסבירה למה על המשפט לעצור פרקטיקות של הפרדה מגדרית פן יגלשו למרחב הציבורי, ולמה הסכמה לא מרככת את ההפליה והפגיעה בשוויון.

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page