top of page

מדברים משפטים

דיור בישראל

podcast

פרופסור נטע זיו, סגנית הנשיא לשוויון, מגוון וקהילה באוניברסיטת תל אביב. היא המנהלת האקדמית של הגר - מחקר פיתוח דיור חברתי


מחירי הדירות המאמירים והאוכלוסייה ההולכת וגדלה מעוררים אתגרים ושאלות בנוגע לזכות לדיור ולפתרונות האפשריים למשבר ההולך ומחריף. בפרק זה פרופסור נטע זיו משוחחת עם אורן עובדיה ושני שטילר, בניסיון לעשות סדר ולהסביר כיצד הגענו לאן שהגענו, כיצד ניתן להתמודד עם המשבר, ומה הצעדים שננקטים כעת.

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page