top of page

חזרה לפרקים

מגדר

על זכויות אדם וביטול האפליה נגד נשים

podcast

פרופ דפנה הקר, הפקולטה למשפטים והתוכנית ללימודי נשים ומגדר בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב.

פרופ' דפנה האקר היא סוציולוגית, וכן פרופסור מן המניין בתכנית ללימודי מגדר ובפקולטה למשפטים. בפרק זה המנחה אנה סג'צקי שואלת את ד"ר האקר על עבודתה האקדמית והאקטיביסטית, כמו גם על תפקידה החדש כחלק מהוועדה של האו"ם לביטול אפליה נגד נשים (CEDAW).

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page