top of page

חזרה לפרקים

הנדסה

מדוע חוזק החומרים חשוב כל כך לעתיד האנושות?

podcast

פרופ' נעם אליעז, דיקן הפקולטה להנדסה

בפרק זה עידו אהרוני אהרונוב, מארח את דיקן הפקולטה להנדסה של אוניברסיטת תל אביב פרופ' נעם אליעז כדי לדון בנושא המרתק של מדעי החומר.

מדוע חוזק החומרים חשוב כל כך לעתיד האנושות?

מדוע יש צורך בגישה בינתחומית כדי לנצל טוב יותר פריצות דרך מדעיות בהנדסה?

בפודקסט הזה אנו למדים שהנדסת חומרים עוסקת לא רק בתכנון ושיפור חומרים אלא גם במציאת שימושים נוספים לחומרים שכבר קיימים

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page