top of page

חזרה לפרקים

חותרים למדע

חותרים למדע , פרק 8: ים הכוכבים שמסביב

podcast

בהנחיית גל פינקלשטיין-זוטא ויהונתן ברקהיים: פרופ' רנן ברקנא ודוקטורנט אורי פוגל

"חותרים למדע", מגזין המדע של תל אביב 360 בהנחיית גל פינקלשטיין-זוטא ויהונתן ברקהיים. בתוכנית: עובדות חלקיקיות וחלליות • פרופ' רנן ברקנא חוקר את החומר האפל והכוכבים הראשונים • הדוקטורנט אורי פוגל מחפש חלקיקים מעבר למודל הסטנדרטי • חידה חלקיקית לסיום

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page