top of page

מדברים משפטים

הורות בסיכון כפול: איומים מחוץ ומבית על ההורות הלהט"בית

podcast

פרופ' צבי טריגר, מרצה לדיני משפחות בפקולטה למשפטים


בפרק זה אופיר דיין ושני שטילר, תלמידות הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, משוחחות עם פרופסור צבי טריגר, מרצה לדיני משפחות בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. פרופסור טריגר משתף אותנו בסוגי ההורות שהמדינה מכירה בהם היום - הן בפסיקה והן בחקיקה. הוא מתעמק במעמדה של ההורות הלהט"בית בימנו, ובאיומים מחוץ ומבית על זכויותיהם של ההורים הלהט"בים: המדינה והקהילה הלהט"בית עצמה. טריגר משתף אותנו מדוע חשוב לשמור על זכויות ההורים הלא ביולוגיים – גם במקרה של פרידה ומספר כיצד ביהמ"ש נוטה לפעול

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page