top of page

חזרה לפרקים

תפסת מרובה

'תפסת מרובה : אלכוהול פרק א

podcast

פרופ' יוסי יובל וד"ר אמיר טייכר

"תפסת מרובה" בהנחיית: פרופ' יוסי יובל, ראש ביה"ס סגול וד"ר אמיר טייכר, ביה"ס להיסטוריה.

בפרק מתארחים:
פרופ׳ יעל רויכמן, ביה"ס לכימיה וביה"ס לפיזיקה ואסטרונומיה, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' גלית אופיר חוקרת בפקולטה למדעי החיים ובמרכז גונדה לחקר המוח, אוניברסיטת בר אילן
פרופסור ישי רוזן צבי ראש החוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד, אוניברסיטת תל אביב

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page