top of page

חזרה לפרקים

תפסת מרובה

תפסת מרובה: שינה א'

podcast

פרופ' יוסי יובל וד"ר אמיר טייכר

תפסת מרובה
בהנחיית: פרופ' יוסי יובל, ראש ביה"ס סגול, ד"ר אמיר טייכר, ביה"ס להיסטוריה

בפרק מתארחים:

אבנר וישניצר, ראש החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה, אוניברסיטת תל אביב

ד"ר דפנה אורן-מגידור, היסטוריונית של בריטניה בעת החדשה המוקדמת, האוניברסיטה העברית בירושלים.

דר עמית מרמלשטיין, חוקר מוח ושינה ופוסט-דוקטורנט באוניברסיטת תל אביב - פיזיולוגיה של שינה.

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page