top of page

יהדות וארכאולוגיה

Echo_edited.png

הסיפור שלא סופר על ממלכת יהודה

הסיפור המקראי על תולדותיה של ממלכת יהודה, כפי שסופר בספרי יהושע, שופטים, שמואל ומלכים, מתאר את נקודת המבט של העילית הירושלמית: את מה שזו ידעה, את מה שרצתה לספר ואת מה ששירת את האינטרסים הפוליטיים, הדתיים וגם הכלכליים שלה. בסדרת ההסכתים הזו ננסה לברר מה לא סיפרו המחברים של ההיסטוריה המקראית בתיאור ההיסטורי שלהם? 

בכיכובו של פרופ' עודד ליפשיץ - ראש המכון לארכאולוגיה ע"ש סוניה ומרקו נדלר,  מחזיק קתדרת אוסטריה לארכיאולוגיה של ארץ ישראל בתקופת המקרא, וראש התכנית לתואר שני ללימודי "ישראל הקדום" בתוך החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום, באוניברסיטת תל אביב.

יהדות וארכיאולוגיה - פרקים נוספים

bottom of page