top of page

יהדות וארכאולוגיה

מדוע ארכיאולוגיה היא מדע העתיד?

podcast

פרופ' יובל גדות, ראש המחלקה לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום

בפרק זה מציג לנו המנחה עידו אהרוני אהרונוב את עבודתו הגדולה של הארכיאולוג הנודע פרופ' יובל גדות. הוא כיהן כראש מכון נדלר לארכיאולוגיה באוניברסיטת תל אביב והוא ארכיאולוג מוביל בפרויקט החפירות 'עיר דוד'. בין שלל תפקידיו האחרים, פרופ' גדות הוא גם מנהל שותף של חפירות 'חניון גבעתי' ומוביל מחקר סביבתי של הנוף הכפרי המקיף את העיר ירושלים. גדות השיג את הדוקטורט שלו בשנת 2004 מאוניברסיטת תל אביב ולאורך הקריירה המפוארת שלו נחשף לאפשרויות הרבות ללמוד על העתיד על ידי חקר העבר הקולקטיבי שלנו. פרופ' גדות הוא חסיד של שילוב מדע וארכיאולוגיה. משנת 2018 מכהן גדות כראש המחלקה לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום באוניברסיטת תל אביב. הוא חיבר שבעה ספרים ארכיאולוגיים ויותר ממאה מאמרים מדעיים.

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page