top of page

יהדות וארכאולוגיה

מה ניתן ללמוד ממאובנים אנושיים?

podcast

פרופ' ישראל הרשקוביץ, אמריטוס באנטומיה ואנתרופולוגיה בבית הספר למקצועות הבריאות בפקולטה לרפואההפרק החדש של הפודקסט הבינלאומי עוסק במדע האנתרופולוגיה הפיזית, וליתר דיוק, בתפקידו של מאובן אנושי בתהליך זיהוי הקורבנות של הטבח ב-7 באוקטובר. האורח שלנו הוא פרופ' ישראל הרשקוביץ, אמריטוס באנטומיה ואנתרופולוגיה בבית הספר למקצועות הבריאות בפקולטה לרפואה. כאן, פרופ' הרשקוביץ דן במהות האנתרופולוגיה הפיזית, בניגוד לאנתרופולוגיה חברתית, במתודולוגיות המשמשות בזיהוי פלילי, בעבודתו בהתנדבות לאחר השבעה באוקטובר בזיהוי קורבנות טבח וכן בעתיד תחומו בעידן הבינה המלאכותית (בינה מלאכותית).

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page