top of page

חזרה לפרקים

תפסת מרובה

תפסת מרובה: שינה ב'

podcast

פרופ' יוסי יובל וד"ר אמיר טייכר

תפסת מרובה
בהנחיית: פרופ' יוסי יובל, ראש ביה"ס סגול, ד"ר אמיר טייכר, ביה"ס להיסטוריה

בפרק מתארחים:

פרופ' ליאור אפלבאום מאוניברסיטת בר אילן - תיקוני ד.נ.א בשינה

יועצת שינה אורלי בוקסרמן - פינה ותיקה ואהובה על הבריות שלנו

שהם סמית, סופרת מחברת הספרים "יקינתון- סיפור על חברות ושיר" ו"דודה לאה מאת שומיש".

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page