top of page

מדברים משפטים

Echo_edited.png

מדברים משפטים

הסכת מדברים משפטים, הפקולטה למשפטים בחסות ארנון, תדמור-לוי. כאן תוכלו להאזין לשיחות של חוקרות וחוקרים עם תלמידי הפקולטה על המחקריהם המרתקים. עורך ראשי: פרופ' מיכאל בירנהק

משפטים - פרקים נוספים

bottom of page