top of page

חזרה לפרקים

הפודקסט החברתי

נתונים, עובדות והפרכת מיתוסים על הקהילה הלהט"בית בישראל

podcast

ד"ר סיגל גולדין, החוג ללימוד מגדר ונשים באוניברסיטת תל אביב, ראש המכון הישראלי לחקר מגדר ולהט"ב.


כמה אנשים משתייכים לקהילה הלהט"בית - לסביות, הומוסקסואלים, טרנסג'נדרים וביסקסואלים? כמה חבויים עדין בארון ומפחדים לצאת ולהצהיר על כך? על פי אומדנים מקובלים בעולם, אוכלוסיות הלהט"ב מהוות 12%-8% מהאוכלוסייה הכללית מעל גיל 18. משוער שגם בישראל המצב דומה – כלומר כשבע מאות אלף אזרחים ואזרחיות להט"ב חיים כאן, אבל בפועל אנחנו יודעים עליהם מעט מאוד.
לפני כשלוש שנים הוקם המכון הישראלי לחקר מגדר ולהט"ב, הפועל כיחידה מקצועית עצמאית בשיתוף האגודה למען הלהט"ב בישראל, בהובלתה של ד"ר סיגל גולדין שהיא סוציולוגית ואנתרופולוגית, מומחית בחקר מגדר ומרצה כאן אצלינו באוניברסיטת תל אביב בחוג ללימודי מגדר ונשים. המכון הוקם במטרה לבסס תשתית נתונים וידע בנושאים הקשורים לחייהם של להט"ב בישראל. שאלנו את ד"ר גולדין על המחקרים שעורך המכון, בעקבות צורך של ארגוני הקהילה ושל גופי ממשל, להכיר ולהבין את המאפיינים והצרכים של אוכלוסיות להט"ב בישראל. מי הם חברי הקהילה? איפה הם גרים? מה צורכי התעסוקה, הבריאות והרווחה שלהם? איפה יש פערים שצריך לצמצם? וכד'. בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" נעשה גם מחקר על הלהט"בים במלחמה. על כל אלה ועוד – בפרק נוסף בסדרת הפודקסטים בנושא מגדר של "תל אביב 360 – הפודקסט של אוניברסיטת תל אביב"
מנחה: ורד לבקוביץ

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page