top of page

חזרה לפרקים

מגדר

מדוע ארגונים מכילים מצליחים יותר?

podcast

פרופ' מלאת שמיר, סגנית נשיא אוניברסיטת תל אביב, אחראית על שיתוף פעולה אקדמי בינלאומי מומחית בלימודי אנגלית ואמריקאים, תוך התמקדות בספרות ובתרבות של ארה"ב המאה התשע עשרה. פרופ' נטע זיו, סגנית הנשיא לשוויון, גיוון וקהילה באוניברסיטת תל אביב והמנהלת האקדמית של תכנית המחקר והפיתוח של דיור חברתי קרסו (הגר).

בפרק הזה, המנחה עידו אהרוני ארונוב, עוסק בדיון על חשיבות ההכלה והגיוון בביצועים של ארגונים מורכבים כמו מוסדות אקדמיים. באולפן אנו מארחים שתי מנהיגות של אוניברסיטת תל אביב: האחת, פרופ' מילט שמיר, סגנית נשיא אוניברסיטת תל אביב, אחראית על שיתוף פעולה אקדמי בינלאומי שמומחיותה האקדמית היא בלימודי אנגלית ואמריקאים, תוך התמקדות בספרות ובתרבות של ארה"ב המאה התשע עשרה. פרופ' נטע זיו, היא סגנית הנשיא לשוויון, גיוון וקהילה באוניברסיטת תל אביב והמנהלת האקדמית של תכנית המחקר והפיתוח של דיור חברתי קרסו (הגר). היא חברה ותיקה בפקולטה למשפטים ומומחית בדיני זכויות אדם.

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page