top of page

חזרה לפרקים

יזמות וניהול

כלכלת מלחמה | ארגון בוגרות ובוגרי אוניברסיטת תל אביב

podcast

איתי בן זאב – מנכ"ל הבורסה לניירות ערך, בוגר הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב
▪️ ד"ר רון תומר – נשיא התאחדות התעשיינים, בוגר הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב
▪️ פרופ' ליאו ליידרמן – כלכלן ישראלי, פרופסור בבית הספר לכלכלה על-שם ברגלס בפקולטה למדעי החברה והפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב והיועץ הכלכלי הראשי של בנק הפועלים.


ארגון בוגרות ובוגרי אוניברסיטת תל אביב בראשות סיגלית בן חיון ערך פאנל במסגרת וובינר לקהילת בוגרות ובוגרי האוניברסיטה בנושא "כלכלת מלחמה "- אחד האתגרים הגדולים שמדינת ישראל ניצבת בפניהם בעת הזו.

בפאנל לקחו חלק הדוברים מעוררי ההשראה הבאים:
▪️ איתי בן זאב – מנכ"ל הבורסה לניירות ערך, בוגר הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב
▪️ ד"ר רון תומר – נשיא התאחדות התעשיינים, בוגר הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב
▪️ פרופ' ליאו ליידרמן – כלכלן ישראלי, פרופסור בבית הספר לכלכלה על-שם ברגלס בפקולטה למדעי החברה והפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב והיועץ הכלכלי הראשי של בנק הפועלים.

מנחת הפאנל:
עמליה דואק - עיתונאית, כתבת כלכלה ומגישה בחברת החדשות, בוגרת הפקולטה למשפטים והפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב.

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page