top of page

חזרה לפרקים

הפודקסט החברתי

הפודקסט החברתי, פרק 9: סקרנות של רובוטים וילדים

podcast

פרופ' גורן גורדון, ראש מעבדת סקרנות במחלקה להנדסת תעשייה בפקולטה להנדסה

פרופ' גורן גורדון חוקר האם אפשר ללמד רובוטים לפתח סקרנות ורגשות והאם רובוטים וילדים יכולים ללמוד זה מזה ואף האם ניתן להיעזר ברובוטים כדי לצמצם פערים חברתיים בתחום הלמידה

מוזמנים להאזין לפודקסט החוויתי בהשתתפות, פרופ' גורן גורדון, ראש מעבדת סקרנות במחלקה להנדסת תעשייה בפקולטה להנדסה, אוניברסיטת תל אביב ובהנחיית איריס לונדון-זולטי.

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page