top of page

חזרה לפרקים

יזמות וניהול

ההשלכות הכלכליות של הרפורמה המשפטית של ישראל

podcast

פרופ' איתי אטר, חבר סגל אקדמי בכיר בפקולטה לניהול ע"ש קולר באוניברסיטת תל אביב.

כמה תצפיות על מצב הכלכלה העולמית. פרופ' אטר סיים תואר ראשון (משפטים וכלכלה) ותואר שני, שניהם בהצטיינות, מהאוניברסיטה העברית. לפני המשך לימודי הדוקטורט שלו. לימודי כלכלה באוניברסיטת סטנפורד, עבד גם ברשות ההגבלים העסקיים הישראלית. מחקרו בוחן את מקורות יוקר המחיה בישראל. בפרט, הוא חוקר כיצד מדיניות ממשלתית, התנהגות צרכנים ופעולות תקיפות תורמים לתוצאות השוק בשוקי המזון, הרכב והנדל"ן.

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page