top of page

חזרה לפרקים

מגדר

הבדלי השכר בין גברים ונשים - עובדות יותר מרוויחות פחות

podcast

פרופ דפנה הקר, הפקולטה למשפטים, התוכנית ללימודי נשים ומגדר


פרופ' דפנה הקר בשיח ביקורתי על שוק התעסוקה הממוגדר ועל הקשר שלו לחלוקת התפקידים בבית. מסתבר שבישראל של 2022, נשים הן עדיין ההורה המטפל העיקרי וגברים הם עדיים המפרנס העיקרי.
אחת ההשלכות הבעייתיות של החלוקה הזו היא שהרבה שעות עבודה של נשים לא מתוגמלות בשכר. עד שגברים לא יתחלו לקחת חלק שווה בעבודת הבית ובטיפול ילדים, גברים ונשים ימשיכו להיות שבויים במסלולי חיים ממוגדרים
האזינו לפוקדאסט תל אביב 360 של אוניברסיטת תל אביב בהנחיית מיקי מירו

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page