top of page

מדברים משפטים

עתיד ישראל

podcast

פרופ מנחם (מני) מאוטנר אמריטוס בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל אביב ומופקד הקתדרה למשפט אזרחי השוואתי ולתורת המשפט ע"ש דניאל רובינשטיין. לשעבר דיקן
הפקולטה למשפטים

פרופ' מנחם (מני) מאוטנר הוא מומחה מוביל למשפט אזרחי השוואתי ופסיקה באוניברסיטת תל אביב. בשנים 2000–2002 היה דיקן הפקולטה למשפטים. מאז לידת נכדיו, לפני כשש שנים, מני. הביע את דעתו במגוון רחב של נושאים הנוגעים לו הוא נאבק להגן על הדמוקרטיה בישראל ולהבטיח את אופייה הפלורליסטי.

בפרק החדש הזה של TAU Unbound, עידו אהרוני שואל את פרופ' מאוטנר שאלות הנוגעות לאופן שבו הוא רואה את עתידה של ישראל, לקשרים בין האליטות המשרתות בישראל והפריפריה, לעתיד מערכת החינוך בישראל ולמה שמחבר אותו למקום הזה.

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page