top of page

מדברים משפטים

הבדלי השכר בין גברים ונשים - עובדות יותר מרוויחות פחות

podcast

פרופ' דפנה הקר, הפקולטה למשפטים

מה זו בכלל פסקת ההתגברות? איך ממנים שופטים בישראל? ואיך זה קשור למשפט הבינלאומי ופגיעה בזכויות אדם.

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page