top of page

מדברים משפטים

ערבים אזרחי ישראל

podcast

עו"ד סאוסן זהר, מנחה בקליניקה לזכויות אדם בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב


היכן החברה הערבית רואה את עצמה ביחס לשינויים המתרחשים בשנים האחרונות בחברה ובמערכת המשפט בישראל? עו"ד סאוסן זהר, מנחה בקליניקה לזכויות אדם בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, משוחחת בפרק זה עם נטע צ'חנובסקי ואורן עובדיה, תלמידי הפקולטה, על מערכת היחסים שבין החברה הערבית ובתי המשפט. עו״ד זהר מציעה את נקודת מבטה על מקומו של הציבור הערבי במאבק על עצמאות מערכת המשפט - מההליכים המשפטיים שניהלה, דרך עמדתה על האפליה הממוסדת וחוק יסוד: מדינת הלאום של העם היהודי, ועד להליכי החקיקה שנוגעים לרפורמה המשטרית ולמחאות בעקבותיהם.

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page