top of page

מדברים משפטים

על עובדי ציבור ואישיות דו מהותית

podcast

ד"ר אסף הראל, מומחה למשפט מנהלי ולשעבר עוזר היועץ המשפטי לממשלה


בשנים האחרונות אנו רואים כיצד תאגידים פרטיים צוברים כח רב ומשפיעים על רבדים רבים בחיינו.
בהתאם, בתי המשפט החלו לסווג את חלקם כגופים "דו מהותיים, והחילו עליהם חובות מהמשפט הציבורי והמנהלי. כאלו הם לדוגמה בנקים, חברות ביטוח, קופות חולים, מוסדות להשכלה גבוהה ועוד. אך זה לא סוף פסוק. מהיועץ המשפטי לממשלה, דרך פרקליטים בשירות המדינה ועד לעיתונאים ורבנים - עולה השאלה האם ראוי להחיל חובות שכאלה גם על העובדים עצמם, ולא רק על התאגידים.
בפרק זה ד"ר אסף הראל, מומחה למשפט מנהלי ולשעבר עוזר היועץ המשפטי לממשלה, משוחח עם נטע צ'חנובסקי ויהלי שני, תלמידי הפקולטה על הדילמה. ד"ר הראל מסביר מהי "אישיות דו מהותית", מתי ראוי לסווג אדם - להבדיל מתאגיד - ככזה וכיצד הדוקטורינה המוצעת תוכל דווקא להגביר את ההגנה על זכויותיהם כאנשים פרטיים

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page