top of page

מדברים משפטים

על עבירת העלבת עובד ציבור

podcast

פרופ' יואב ספיר, מומחה למשפט פלילי, לשעבר הסנגור הציבורי הארצי


העבירה של העלבת עובד ציבור שנויה במחלוקת בדין הפלילי הישראלי.
לא פעם עלו קריאות מגורמים פרלמנטריים ואזרחיים למחוק את העבירה מחוק העונשין בשל העמימות שלה וחוסר התאמתה למשטרים דמוקרטיים ליברליים. מנגד, יש מי שמרוויחים לא מעט מקיומה של העבירה בדין הפלילי. מה באמת אומרת עבירה זו ואילו מקרים עלולים להיות מוחלים במסגרתה? מי המרוויחים הגדולים ממנה, ומהו המקרה הנפוץ ביותר שבו מיושמת הלכה למעשה?
בפרק זה פרופ' יואב ספיר, מומחה למשפט פלילי, חבר סגל הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב ולשעבר הסנגור הציבורי הארצי משוחח עם שני שטילר ויואב בן שלום, תלמידי הפקולטה. פרופ' ספיר שוקד בימים אלה על מחקר הנוגע לעבירת העלבת עובד ציבור, ובפרק זה מסביר מה מקור העבירה, מה הבעייתיות שלה, מה יישומה הנפוץ בפועל ומה הנזקים שהיא עלולה ליצור.
הפרק הוקלט בסמוך להליכי החקיקה שנוגעים לרפורמה המשטרית ולמחאות בעקבותיהם. פרופ' ספיר מתאר את הקשר בין המשפט הפלילי לבין הליכי חקיקה אלה, מצביע על הסכנות הטמונות בהם ביחס לזכויות עצורים ונאשמים, ומציין מה באמת נדרש לתקן בעיניו במערכת המשפטית הפלילית.

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page