top of page

מדברים משפטים

מהדרים או מדירים? מבט ביקורתי על קווי המהדרין ובג"ץ רגן עם ד"ר שי ווזנר

podcast

ד"ר שי ווזנר, הפקולטה למשפטים

בשנת 2011 קבע בג"ץ כי הפרדה מגדרית כפויה בין גברים לנשים בקווי מהדרין – קווי אוטובוס המיועדים למגזר החרדי שבהם נשים יושבות מאחורה וגברים מקדימה, היא בלתי חוקית, וכי הטרדת נוסעות בעניין זה עלולה להוות עבירה פלילית. בפרק זה משוחח ד"ר שי ווזנר, מרצה בכיר בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, עם הודיה מיארה ואיתי בן ארצי, תלמידי הפקולטה, על נקודת המבט של הציבור החרדי על קווי המהדרין, על הטעמים ההלכתיים, החברתיים והתרבותיים להפרדה זו ועל יחסו של בג"ץ לחברה החרדית. הפרק מבוסס על מאמר שכתב ד"ר ווזנר, ופורסם בספר "שומרי החומות – בג"ץ והחברה החרדית", בעריכת חיים זיכרמן וגדעון ספיר.

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page