top of page

מדברים משפטים

מדברים משפטים עונה 3, פרק 3: עד 120? – האם ראוי להגדיל את הכנסת

podcast

ד״ר בל יוסף, מרצה מן החוץ בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב וחוקרת בכירה במכון תכלית

עם קום המדינה התקבלו החלטות חשובות והרות גורל בקשר למבנה המשטר הישראלי. החלטה פחות ידועה עסקה בגודל הכנסת. מאז ועד היום כנסת ישראל מונה 120 חברים, למרות שאוכלוסיית ישראל גדלה פי עשרה מאז הקמת המדינה.
בפרק זה ד״ר בל יוסף, מרצה מן החוץ בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב וחוקרת בכירה במכון תכלית משוחחת עם עדן לפיד ודנה למפרט, תלמידי הפקולטה, על הצעתה להגדיל את הכנסת. השיחה עוסקת בשאלות חשובות לגבי ייצוגיות, דמוקרטיה ותפקוד חברי הכנסת. מחקרה של ד״ר יוסף עתיד להתפרסם בסתיו כחלק מפרסומי מכון תכלית.

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page