top of page

מדברים משפטים

מדברים משפטים עונה 3, פרק 2: צוואות הדדיות: התוצאות הכלכליות של המוות

podcast

עו״ד יוסי מנדלסון, מרצה לדיני משפחה ולדיני ירושה באוניברסיטת תל אביב

מה הן צוואות הדדיות? למי כדאי לעשות אותן – ומתי ,ולמי מוטב להימנע מהן? האם תיקון 12 לחוק הירושה שהוסיף את האפיק של צוואות הדדיות חיזק את מעמדן, או דווקא יצר פלונטר משפטי עמוק יותר? כל הפרטים בהסכת החדש עם עו״ד יוסי מנדלסון. האזינו כאן.
בשנת 2005 תוקן חוק הירושה ונוספה לו באופן רשמי האפשרות לצוואה הדדית. מה זו צוואה הדדית? למי היא מתאימה? ולמה הכנסתה לדין יצרה פלונטר משפטי בדיני הצוואות? בפרק זה עו״ד יוסי מנדלסון, מומחה לדיני משפחה ומרצה מן החוץ באוניברסיטת תל אביב משוחח עם ראזי נסאר ודנה למפרט, תלמידי הפקולטה על מאמרו שכתב עם עו״ד עירית רייך-זיו "הסכמים זוגיים וצוואות הדדיות-כלים שלובים בשירות הפרקטיקה" (הון משפחתי, א(3) 37 (2015)). השיחה עוסקת בקונפליקט בין חוקים ועקרונות במשפט הישראלי לצוואות הדדיות ומציגה את דרכו של עו״ד מנדלסון לפתרונו.

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page