top of page

מדברים משפטים

טרנסים במשפט

podcast

ד"ר עידו קטרי, חבר סגל בבית
הספר לעבודה סוציאלית ובפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב


בשנים האחרונות המאבק למען שוויון זכויות לקהילות הקשת הטרנסית נתקל בהתנגדות
מצד קבוצות שמרניות ברחבי העולם. מהליכי התאמה מגדרית בקטינים ועד רגולציה בתחום
הספורט, הנושא עולה שוב ושוב לדיון ציבורי סוער. בפרק זה ד"ר עידו קטרי, חבר סגל בבית
הספר לעבודה סוציאלית ובפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב משוחח עם אורן
עובדיה ונטע צ׳חנובסקי, תלמידי הפקולטה. ד"ר קטרי הוא מומחה לזכויות טרנס, מגדר
ומיניות. הוא מספר על האתגרים המרכזיים במרחב הציבורי-משפטי ועל הדרך לגיבוש
פתרונות.

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page