top of page

מדברים משפטים

הפרוצדורה של הסדרי פשרה

podcast

ד"ר שי נ. לביא, הפקולטה למשפטים , מומחה לסדר דין אזרחי, תובענות ייצוגיות וניתוח כלכלי של המשפט


רובם המוחלט של ההליכים המשפטיים מסתיימים בפשרות. אולם פשרות מהוות מעין "קופסא שחורה" – הציבור לא חשוף לתוכן הפשרות, החקיקה בנושא דלה וההתערבות השיפוטית בתוכן הפשרות, ככלל, אינה קיימת.
בפרק זה ד"ר שי נ. לביא, חבר סגל בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב ומומחה לסדר דין אזרחי, תובענות ייצוגיות וניתוח כלכלי של המשפט, משוחח עם אופיר דיין ויואב בן שלום, תלמידי הפקולטה, על הסדרת הפרוצדורה של הסדרי פשרות.
הפרק מבוסס על מאמר שד"ר לביא כתב במשותף עם פרופ' אבי טבח, אשר התקבל לפרסום בכתב העת - Journal of Legal Analysis .

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page