top of page

מדברים משפטים

הסדרת היחסים החוזיים שבין פלטפורמות דיגיטליות והמשתמשים

podcast

פרופסור ניבה אלקין-קורן , מומחית למשפט
וטכנולוגיה וראשת מרכז הנשיא מאיר שמגר למשפט דיגיטלי וחדשנות


היחסים שבין פלטפורמות דיגיטליות עוצמתיות והמשתמשים בהן עתירים בפערי
כוחות ומעלים שלל בעיות. בפרק זה שני שטילר ויהלי שני, תלמידי הפקולטה, משוחחים עם
פרופסור ניבה אלקין-קורן (https://law.tau.ac.il/profile/elkiniva), מומחית למשפט
וטכנולוגיה וראשת מרכז הנשיא מאיר שמגר למשפט דיגיטלי וחדשנות. פרופ' אלקין-קורן
מסבירה מהו הפתרון להסדרת מערכת יחסים זו ואיך אפשר להתגבר על בעיות אלה. היא
מצביעה על פערי הכוחות וחוסר הוודאות הקיימים, ומציעה ליצור מנגנון חוזי חדש הנקרא
"חוזה פלטפורמה" שמהווה כלי חוזי מותאם למערכת היחסים הסבוכה. השיחה מבוססת על
מאמרה - "המשתמש העסקי בפלטפורמות דיגיטליות - העדשה החוזית" שכתבה יחד עם
ד"ר מעיין פרל ודוקטור אוהד סומך שעתיד להתפרסם בכתב העת 'עיוני משפט'.

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page