top of page

מדברים משפטים

המבנה החברתי של מערכת השפיטה

podcast

אלון חספר, תלמיד מחקר במרכז צבי מיתר ללימודי משפט מתקדמים באוניברסיטת תל אביב


בפרק זה אלון חספר, תלמיד מחקר במרכז צבי מיתר ללימודי משפט מתקדמים באוניברסיטת תל אביב, משוחח עם אופיר דיין ויואב בן שלום, תלמידי הפקולטה, על ההרכב החברתי של בתי המשפט בישראל. הפרק מציג תמונה עדכנית בנוגע לייצוג חתכי אוכלוסייה שונים בערכאות השיפוטיות במדינה, בראי הדימוי הרווח שלפיו בבתי המשפט מכהנים "שופטים מרחביה". חספר בוחן את הגורמים לשינויים במבנה החברתי של מערכת השפיטה לאורך השנים, ומציג מודל שיפוטי שעוסק ב"שופטות מערכת": שופטות שהתקדמו לתפקידים שיפוטיים מתוך המערכת עצמה, לאחר שהועסקו בה בעיקר כעוזרות משפטיות ורשמות

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page