top of page

מדברים משפטים

האם מוצדק להפליל זנות? תעשיית המין, תלות כלכלית ומה שביניהם

podcast

ד"ר
עמית פונדיק, מומחה למשפט הפלילי ועבירות מין


איך מצדיקים הפללת זנות, מה טיעוני הנגד, ואיך 'שוגר דדיס' ו-'כלה להזמנה' נכנסים
לתמונה? בפרק זה נטע צ'חנובסקי ואורן עובדיה, תלמידי הפקולטה, משוחחים עם ד"ר
עמית פונדיק, מומחה למשפט הפלילי ועבירות מין מאוניברסיטת תל אביב. ד"ר פונדיק
מסביר כיצד ההשוואה למערכות יחסים אחרות המבוססות על כסף או נוחות יכולה לאתגר
את ההצדקות המוכרות להפללת זנות. לשם כך, הוא שואל האם מין בעבור תמורה כספית
הוא מין בהסכמה חופשית ומרצון, ומסביר את עמדתו, שלפיה הנזק של תעשיית המין אינו
מצדיק את הפללתה. השיחה בוחנת מה תפקידו של המשפט בהתמודדות עם פרקטיקות
הממסחרות בני אדם בכלל, ונשים בפרט.

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page