top of page

חזרה לפרקים

תפסת מרובה

תפסת מרובה:
ביצים - פרק א

podcast

פרופ' יוסי יובל וד"ר אמיר טייכר

**להאזנה לפרק המלא בספוטיפיי **

בהנחיית: פרופ' יוסי יובל, ראש ביה"ס סגול למדעי המוח וד"ר אמיר טייכר, ביה"ס להיסטוריה
בפרק מתארחים:
פרופ' שי מאירי, ביה"ס לזואולוגיה, הפקולטה למדעי החיים, מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, אוניברסיטת תל אביב
שחר יאיר, וטרינר
פרופ' יעל רויכמן, ביה"ס לכימיה, אוניברסיטת תל אביב

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

תפסת מרובה: ביצים - פרק אפרופ' יוסי יובל וד"ר אמיר טייכר
00:00 / 04:07

האזינו בנגן הבית שלנו:

bottom of page