top of page

חזרה לפרקים

תפסת מרובה

תפסת מרובה: קקי חלק א'

podcast

פרופ' יוסי יובל וד"ר אמיר טייכר

תפסת מרובה
בהנחיית: פרופ' יוסי יובל, ראש ביה"ס סגול, ד"ר אמיר טייכר, ביה"ס להיסטוריה

בפרק מתארחים:
פרופ׳ עירן דורפמן מהחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב, עוסק בספרות ופילוסופיה צרפתית, מחשבה ביקורתית ופסיכואנליזה.

פרופ' דפנה לנגוט, ראש המעבדה לארכיאובוטניקה וחקר הסובב הקדום, אוניברסיטת תל אביב

ד"ר עופר פרל, פוסט דוקטורנט באוניברסיטה העברית

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page