top of page

חזרה לפרקים

ביוגרפיות וספרות

הקול הספרותי בתל אביב

podcast

ד"ר דרה ברנאט, מנהלת מחלקת הכתיבה במחלקה לספרות אנגלית ולימודים אמריקניים.

ד"ר דרה ברנאת היא ראש האגף לשפות באוניברסיטת תל אביב ומחברת קובצי השירה "נדידת רוח נגדית", "בהיעדר" ו"העיר ממנה אני ברח: שירי תל אביב". בפרק זה, ברנת מצטרפת למנחה אנה סג'צקי כדי לספר על מסעה לתל אביב כסטודנטית בינלאומית, לגלות את קולה הפואטי בישראל, את השפעתו של וולט ויטמן ולכידת תל אביב בשירה.

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page