top of page

חזרה לפרקים

תפסת מרובה

תפסת מרובה: קקי חלק ב'

podcast

פרופ' יוסי יובל וד"ר אמיר טייכר

תפסת מרובה
בהנחיית: פרופ' יוסי יובל, ראש ביה"ס סגול, ד"ר אמיר טייכר, ביה"ס להיסטוריה

בפרק מתארחים:
ד"ר אסף בן דוד - גשש - חשיבות של גללים

יעל אפרתי, אמנית גאגא

ד"ר מילנה פיטשני, מנהלת מרכזת מיקרוביום ברמב"ם

פרופ' מיכל בר אשר סיגל, אונ' בן גוריון

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page