top of page

חזרה לפרקים

תפסת מרובה

תפסת מרובה - בראשית ב''

podcast

פרופ' יוסי יובל וד"ר אמיר טייכר

** להאזנה לפרק המלא - בספוטיפיי** תפסת מרובה" בפרק על 'בראשית' – חלק ב'
בהנחיית: פרופ' יוסי יובל, ראש ביה"ס סגול למדעי המוח וד"ר אמיר טייכר, ביה"ס להיסטוריה.

בפרק מתארחים:
פרופ' עדי שטרן חוקרת אבולוציה מהפקולטה למדעי החיים, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' רן ברקאי, ארכיאולוגיה פרהיסטורית, החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום, אוניברסיטת תל אביב
פרופ׳ אורלי גולדווסר, אגיפטולוגית מהחוג לארכיאולוגיה ולמזרח הקרוב הקדום באוניברסיטה העברית
דר' שגיא יפה-דקס, מביה"ס לפסיכולוגיה וביה"ס סגול למדעי המוח באוניברסיטת ת"א

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page