top of page

חזרה לפרקים

תפסת מרובה

תפסת מרובה - בראשית א'

podcast

פרופ' יוסי יובל וד"ר אמיר טייכר

** להאזנה לפרק המלא בספוטיפיי **
"תפסת מרובה" בפרק על 'בראשית' - חלק א'
בהנחיית: פרופ' יוסי יובל, ראש ביה"ס סגול למדעי המוח וד"ר אמיר טייכר, ביה"ס להיסטוריה.

בפרק מתארחים:
פרופ׳ יונתן בן דב, החוג למקרא באוניברסיטת תל-אביב
פרופ׳ עירד מלכין, חתן פרס ישראל להיסטוריה וחבר האקדמיה הלאומית של יוון
דר' עילי קובץ, קוסמולוג מאוניברסיטת בן-גוריון

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page