top of page

חזרה לפרקים

תפסת מרובה

תפסת מרובה: שיער -
פרק א

podcast

פרופ' יוסי יובל וד"ר אמיר טייכר

**להאזנה לפרק המלא בספוטיפיי **

בהנחיית: פרופ' יוסי יובל, ראש ביה"ס סגול למדעי המוח וד"ר אמיר טייכר, ביה"ס להיסטוריה
בפרק מתארחים: ד"ר אביטל דוידוביץ אשד, החוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד והתכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' אבנר וישניצר, החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה, אוניברסיטת תל אביב
ד"ר גיא שטיבל, החוג לארכיאולוגיה, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' פנינה מוצפי האלר, אמריטה בחוג לאנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן גוריון

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page