top of page

חזרה לפרקים

תפסת מרובה

תפסת מרובה: ביצים -
פרק ב

podcast

פרופ' יוסי יובל וד"ר אמיר טייכר

להאזנה לפרק המלא בספוטיפיי

בהנחיית: פרופ' יוסי יובל, ראש ביה"ס סגול וד"ר אמיר טייכר, ביה"ס להיסטוריה.
בפרק מתארחים:
פרופ' אבנר הולצמן, החוג לספרות, אוניברסיטת תל אביב
ד"ר ערן גרשון, המחלקה לחקר בע"ח מכון וולקני

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page