top of page

חזרה לפרקים

תפסת מרובה

תפסת מרובה: שיניים פרק א'

podcast

פרופ' יוסי יובל וד"ר אמיר טייכר

** להאזנה לפרק המלא בספוטיפיי **
בהנחיית: פרופ' יוסי יובל, ראש ביה"ס סגול וד"ר אמיר טייכר, ביה"ס להיסטוריה.
בפרק מתארחים:
ד"ר ערן דולב, רופא שיניים
ג"ר ענת דיוויס, רופאת שיניים
מאיר אורבך, דוקטורנט, המכון לארכיאולוגיה, אוניברסיטת חיפה

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page