top of page

חזרה לפרקים

תפסת מרובה

תפסת מרובה: סבתות

podcast

פרופ' יוסי יובל וד"ר אמיר טייכר

"תפסת מרובה"להאזנה לפרק המלא - בספוטיפיי**
בהנחיית: פרופ' יוסי יובל, ראש ביה"ס סגול וד"ר אמיר טייכר, ביה"ס להיסטוריה.

בפרק מתארחים:
פרופ׳ גדי אלגזי , החוג להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב
אלה איטקין, דוקטורנטית להיסטוריה באוניברסיטת ת"א
פרופ' חיים וייס, המחלקה לספרות עברית, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
פורפ' ליאת איילון , בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר אילן
עינת ויצמן, שחקנית ובמאית ישראלית

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page