top of page

חזרה לפרקים

תפסת מרובה

תפסת מרובה: מסכות פרק א'

podcast

פרופ' יוסי יובל וד"ר אמיר טייכר

ספיישל פורים
"תפסת מרובה" בהנחיית: פרופ' יוסי יובל, ראש ביה"ס סגול וד"ר אמיר טייכר, ביה"ס להיסטוריה.

בפרק מתארחים:
ד"ר רוני שריג, חוקרת תרבות יפן ומרצה באוניברסיטת בר אילן ובמכללה האקדמית תל חי, וסופרת
פרופ' יובל גורן, המחלקה לארכיאולוגיה שבאוניברסיטת בן גוריון בנגב

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page