top of page

חזרה לפרקים

תפסת מרובה

תפסת מרובה: מודלים

podcast

פרופ' יוסי יובל וד"ר אמיר טייכר

**תפסת מרובה - להאזנה לפרק המלא בספוטיפיי**
בהנחיית: פרופ' יוסי יובל, ראש ביה"ס סגול וד"ר אמיר טייכר, ביה"ס להיסטוריה.

בפרק מתארחים:
ד"ר אהוד לם, מכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות באוניברסיטת תל אביב
פרופ׳ גדי אלגזי מודלים בחקר התרבות, החוג להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב
ד״ר ענת גור, פסיכותרפיסטית ומנהלת מרכז חכמת נשים לטיפול בנשים ובנערות
פרופ' מיכל פלדמן , מדעי המחשב באוניברסיטת תל אביב, מופקדת הקתדרה לחישוביות וכלכלה
פרופ' עודד רכבי מביה"ס לנוירוביולוגיה וביה"ס סגול למדעי המוח, אוניברסיטת תל אביב
פרופ׳ טל שדה בית הספר למדעי המדינה אוניברסיטת תל אביב
ד"ר מור גבע, מרצה בכירה בבי"ס למדעי המחשב אוניברסיטת תל אביב וחוקרת ב Google Research.
פרופ' מרק קרלינר, פיזיקאי תיאורטי אוניברסיטת תל אביב, יו"ר הועדה הלאומית לפיזיקה של אנרגיות גבוהות ונציג ישראל ב-CERN, מעבדת המאיץ הענק בג'נבה, שוויץ.
פרופ׳ בוריס קליינר, בית הספר למוזיקה, אוניברסיטת תל אביב

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page