top of page

חזרה לפרקים

תפסת מרובה

תפסת מרובה: כינים

podcast

פרופ' יוסי יובל וד"ר אמיר טייכר

תפסת מרובה
בהנחיית: פרופ' יוסי יובל, ראש ביה"ס סגול וד"ר אמיר טייכר, ביה"ס להיסטוריה.

בפרק מתארחים:
ד''ר מתן בן-ארי, מנהל הגן הבוטני באורנים

ד"ר גיא שטיבל, החוג לארכאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום, אוני' תל אביב

פרופ׳ מעוז כהנא, החוג להיסטוריה של עם ישראל, אוני תל אביב

ד״ר יחיל צבן, החוג לספרות, אוני' תל אביב

ד”ר יעל פארן, מומחית לרפואה פנימיצ ומחלות זיהומיות, המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי - איכילוב

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page