top of page

חזרה לפרקים

תפסת מרובה

תפסת מרובה: חתולים ב'

podcast

פרופ' יוסי יובל וד"ר אמיר טייכר

תפסת מרובה
בהנחיית: פרופ' יוסי יובל, ראש ביה"ס סגול, ד"ר אמיר טייכר, ביה"ס להיסטוריה

בפרק מתארחים:

ד"ר אורן פורקוש, חבר סגל במחלקה לבעלי חיים ובמחלקה לקוגניציה ומדעי המוח של האוניברסיטה העברית - איך סופרים חתולים.

שלומית שמחי, דוקטורנטית בבית הספר ללימודי תרבות באוני' תל אביב - האינטראקציות בין נשים וחיות רחוב במרחבים עירוניים ופריפריאליים בישראל.

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page