top of page

חזרה לפרקים

תפסת מרובה

תפסת מרובה: חתולים א'

podcast

פרופ' יוסי יובל וד"ר אמיר טייכר

תפסת מרובה
בהנחיית: פרופ' יוסי יובל, ראש ביה"ס סגול, ד"ר אמיר טייכר, ביה"ס להיסטוריה

בפרק מתארחים:

פרופ' מירי אליאב-פלדון, אמריטה בחוג להיסטוריה כללית באוניברסיטת תל אביב - על חתולים ומכשפות.

ד׳׳ר דבורה סויני מהחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום, באוניברסיטת תל אביב.

ד"ר ערן עמיחי, בוגר בית הספר לזואולוגיה בפקולטה למדעי החיים, באוניברסיטת תל אביב.

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page