top of page

חזרה לפרקים

תפסת מרובה

תפסת מרובה: חד גדיא

podcast

פרופ' יוסי יובל וד"ר אמיר טייכר

תפסת מרובה
בהנחיית: פרופ' יוסי יובל, ראש ביה"ס סגול וד"ר אמיר טייכר, ביה"ס להיסטוריה.

בפרק מתארחים:
פרופ' דליה מרקס, מהיברו יוניון קולג' בירושלים.
מחברת הספר בזמן: מסעות בלוח השנה היהודי-ישראלי

ד"ר צח גלזר חוקר מרעה וגידול צאן, מנהל פארק הטבע ברמת-הנדיב.

מרצה בכיר בחוג לאמנות התיאטרון וראש המרכז למורשת היהדות ע"ש צימבליסטה באוניברסיטת תל אביב.

ד״ר מרב חקלאי, אוניברסיטת בן-גוריון.

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page