top of page

חזרה לפרקים

תפסת מרובה

תפסת מרובה: דווקא

podcast

פרופ' יוסי יובל וד"ר אמיר טייכר

תפסת מרובה
בהנחיית: פרופ' יוסי יובל, ראש ביה"ס סגול וד"ר אמיר טייכר, ביה"ס להיסטוריה והמגישה אורחת יעל זיידמן.

בפרק מתארחים:
פרופ' אליצור בר אשר סיגל מהחוג ללשון העברית והמרכז לשפה לוגיקה וקוגניציה באוניברסיטה העברית

רון שמעוני - מדריך הורים - הקלטה

ד"ר ליאור שפר, בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחב"ל, אוניברסיטת תל אביב

נעמה ריבה, אדריכלית ועיתונאית בקבוצת ״הארץ״ בנושאי אדריכלות, עירוניות, עיצוב ואמנות.

שרון רונן, מאמנת בע"ח וכלבים בפרט מעל 40 שנה.
מתחרה עולמית ( 4 פעמים על הפודיום העולמי ) בספורט כלבני מורכב ( הנקרא IGP ).

Google podcast
Youtube
apple podcast
Spotify

האזינו בפלטפורמות

האהובות עליכם:

bottom of page